Wat te doen in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik GGD Amsterdam 2012

Website – Kindermishandeling NJI

LIRIK toelichting en instructie NJI 2014

Video – Verwerking seksueel misbruik Iva Bicanic

Video – Adverse Childhood Experiences Ted Talk