Wat is de toolkit aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling?

Op deze website vind je praktische informatie die je in je dagelijks werk als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling nodig hebt.

Hoe werk je bijvoorbeeld met de meldcode, praat je met betrokkenen of ondersteun je collega’s die ermee te maken krijgen? En hoe kun je het landelijke beleid toepassen op jouw organisatie?

Deze toolkit is in opdracht van de Gemeente Amsterdam ontwikkeld door het Noord Hollands Trainers Collectief om aandachtsfunctionarissen te ondersteunen bij hun taken.

Waarom een aandachtsfunctionaris?

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn hét aanspreekpunt binnen de organisatie.

Medewerkers kunnen bij hen terecht voor ondersteuning en advies bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hieronder vallen ook oudermishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

Elke organisatie in de (gezondheids)zorg, maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang en het onderwijs heeft minstens één aandachtsfunctionaris. Dit om huiselijk geweld zo snel mogelijk te signaleren en erger te voorkomen.

Wat doet een aandachtsfunctionaris?

Als aandachtsfunctionaris zorg je ervoor dat de organisatie alle stappen van de meldcode goed kan uitvoeren.

Je ziet erop toe dat de meldcode aangepast is aan de eigen organisatie en adviseert de directie over het te voeren beleid. Je zorgt ervoor dat je collega’s geschoold zijn, adviseert hun wat te doen bij signaleren en gespreksvoering. En je let erop dat er tijdig extern advies wordt gevraagd, gemeld wordt bij Veilig Thuis, of wordt doorverwezen naar hulpverlening.

Kortom: je bent het aanspreekpunt als het gaat over het aanpakken van mogelijk geweld in de huiselijke kring.

Wat moet een aandachtsfunctionaris weten?

Een aandachtsfunctionaris is goed op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kent de verschillende stappen en weet per stap wat er aan kennis en vaardigheden nodig is om goed en zorgvuldig te handelen.

Als aanspreekpunt voor je collega’s ken je de werkwijze van Veilig Thuis en andere relevante ketenpartners. Daarnaast weet je waar je informatie kunt halen die je zelf niet direct paraat hebt; daar is deze toolkit onder andere voor.

Wie en wat kan een aandachtsfunctionaris helpen?

De aandachtsfunctionaris hoeft en kan niet alles alleen. Na het volgen van de eerste training, kun je vaak nog wel wat ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van je taken.

Er is online veel actuele kennis te vinden, waaronder deze toolkit met praktische informatie, geordend per stap in de meldcode. We verwijzen ook regelmatig naar andere websites en instellingen.

Naast kennis is overleg met deskundige collega’s binnen en buiten je eigen instelling van belang. In verschillende stadsdelen worden netwerkbijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen georganiseerd.

Veilig Thuis is bovendien niet alleen de plek om een melding te doen, maar ook een goede bron van informatie en advies.

En om je kennis op peil te houden, biedt Het Noord Hollands Trainers Collectief nascholing op maat aan.