Deskundigheidsbevordering

Het ondersteunen en scholen van de medewerkers is een van de belangrijkste taken van de aandachtsfunctionaris.

Met het materiaal hieronder kun je de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de stappen in de meldcode met elkaar trainen en bespreken.

Downloads & websites

 

Tip

Hoe mensen signaleren en handelen heeft alles te maken met hun eigen opvoeding en achtergrond, waarden en normen.

Laat dat niet onbenoemd en begin bijvoorbeeld een bijeenkomst met een persoonlijke ervaring die dat laat zien.

Tip

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstige woorden en onderwerpen. Om het niet te zwaar te maken is het gebruik van humor en relativering belangrijk.