Beleid

Hier vind je alles wat niet direct te maken heeft met het afhandelen van een casus, maar voorwaarden schept voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Beleid’ gaat over wat er intern aan werkwijzen georganiseerd moet worden, welke wetten en regelgeving er gelden, en hoe je die kunt toepassen. Het ondersteunen en scholen van medewerkers hoort daar ook bij.