Formulieren en plannen

 

Tip

Gebruik de Opzet Communicatieplan om goed in kaart te brengen wát je met wie op welke manier gaat communiceren!

Tip

Gebruik Taken aandachtsfunctionaris. Print deze uit en streep aan wat je gaat doen en streep door wat je al gedaan hebt of niet nodig is.

Tip

Maak een jaarkalender met elk jaar terugkerende zaken; evaluatie van de casussen, verbeterplan, terugkoppeling aan directie en deskundigheidsbevordering in het najaar.