Stap 1: Signaleren

Tip

Maak je “niet pluis gevoel” concreet. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Waardoor heb je dat gevoel?
  • Wat heb je gezien?
  • Wat werd er wel of juist niet gezegd?

Tip

Laat de zorg voor de betrokkene leidend zijn als je iets ziet of hoort waar jij je zorgen overmaakt.

  • Hoe kan je hem of haar ondersteunen?
  • Wat heeft hij of zij nodig?

Wist je dat...

Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling is geen kwestie van lijstjes afvinken maar gaat over onderzoeken en verhelderen van de signalen die je hebt.

Wist je dat...

Iets nalaten waardoor er schade ontstaat bij een ander is verwaarlozing, en daarmee een vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling.